Výše úhrad

Platby za stravu, ubytování a péči v Domově pod Vinnou horou, příspěvkové organizaci města Hlučína se stanovují v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. Částka za měsíční platbu se stanovuje jako součet částky za bydlení a stravu krát měsíční koeficient 30,5. Péče je hrazena z příspěvku na péči, popř. individuálně dle platného Vnitřního předpisu o úhradách za ubytování, stravu a péči k 1. 4. 2024.

 

Druhy úhrady                                                           V Kč za 1 den V Kč za měsíc plné stravy a ubytování
 Strava normální a šetřící  252,-  -
 Strava normální a šetřící bez svačin 198,- -
 Bydlení v jednolůžkovém pokoji s úplným vlastním sociálním zařízením (WC + sprchový kout) a s TV vstupem 305,- 16.989,-
 Bydlení v jednolůžkovém pokoji s neúplným vlastním sociálním zařízením a s TV vstupem 290,- 16.531,-
 Bydlení v jednolůžkovém pokoji bez sociální zařízením a s TV vstupem 285,- 16.379,-
 Bydlení v dvoulůžkovém pokoji s úplným vlastním sociálním zařízením a s TV vstupem 270,- 15.921,-
 Bydlení v dvoulůžkovém pokoji neúplným sociálním zařízením a s TV vstupem 260,- 15.616,-
 Bydlení v dvoulůžkovém pokoji bez vlastního sociálního zařízení  a s TV vstupem 255,- 15.464,-

 

Druhy úhrady                                                           V Kč za 1 den V Kč za měsíc plné stravy a ubytování
 Strava diabetická 255,-  -
 Strava diabetická bez svačin a druhé večeře 198,- -
 Bydlení v jednolůžkovém pokoji s úplným vlastním sociálním zařízením (WC + sprchový kout) a s TV vstupem 305,- 17.080,-
 Bydlení v jednolůžkovém pokoji s neúplným vlastním sociálním zařízením a s TV vstupem 290,- 16.623,-
 Bydlení v jednolůžkovém pokoji bez sociální zařízením a s TV vstupem 285,- 16.470,-
 Bydlení v dvoulůžkovém pokoji s úplným vlastním sociálním zařízením a s TV vstupem 270,- 16.013,-
 Bydlení v dvoulůžkovém pokoji neúplným sociálním zařízením a s TV vstupem 260,- 15.708,-
 Bydlení v dvoulůžkovém pokoji bez vlastního sociálního zařízení  a s TV vstupem 255,- 15.555,-

Příspěvek na péči, který uživatel pobírá, se automaticky stává příjmem domova v souladu s § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.