Výše úhrad

Platby za stravu, ubytování a péči v Domově pod Vinnou horou, příspěvkové organizaci města Hlučína se stanovují v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. Částka za měsíční platbu se stanovuje jako součet částky za bydlení a stravu krát měsíční koeficient 30,42. Péče je hrazena z příspěvku na péči, popř. individuálně dle platného Vnitřního předpisu o úhradách za ubytování, stravu a péči k 1. 2. 2023.

 

Druhy úhrady                                                           V Kč za 1 den V Kč za měsíc plné stravy a ubytování
 Strava normální a šetřící  204,-  -
 Strava normální a šetřící bez svačin 162,- -
 Bydlení v jednolůžkovém pokoji s úplným vlastním sociálním zařízením (WC + sprchový kout) a s TV vstupem 260,- 14.115,-
 Bydlení v jednolůžkovém pokoji s neúplným vlastním sociálním zařízením a s TV vstupem 249,- 13.780,-
 Bydlení v jednolůžkovém pokoji bez sociální zařízením a s TV vstupem 243,- 13.598,-
 Bydlení v dvoulůžkovém pokoji s úplným vlastním sociálním zařízením a s TV vstupem 238,- 13.446,-
 Bydlení v dvoulůžkovém pokoji neúplným sociálním zařízením a s TV vstupem 232,- 13.263,-
 Bydlení v dvoulůžkovém pokoji bez vlastního sociálního zařízení  a s TV vstupem 227,- 13.111,-

 

Druhy úhrady                                                           V Kč za 1 den V Kč za měsíc plné stravy a ubytování
 Strava diabetická 207,-  -
 Strava diabetická bez svačin a druhé večeře 162,- -
 Bydlení v jednolůžkovém pokoji s úplným vlastním sociálním zařízením (WC + sprchový kout) a s TV vstupem 260,- 14.206,-
 Bydlení v jednolůžkovém pokoji s neúplným vlastním sociálním zařízením a s TV vstupem 249,- 13.872,-
 Bydlení v jednolůžkovém pokoji bez sociální zařízením a s TV vstupem 243,- 13.689,-
 Bydlení v dvoulůžkovém pokoji s úplným vlastním sociálním zařízením a s TV vstupem 238,- 13.537,-
 Bydlení v dvoulůžkovém pokoji neúplným sociálním zařízením a s TV vstupem 232,- 13.354,-
 Bydlení v dvoulůžkovém pokoji bez vlastního sociálního zařízení  a s TV vstupem 227,- 13.202,-

Příspěvek na péči, který uživatel pobírá, se automaticky stává příjmem domova v souladu s § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.