Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti

Poskytujeme uživatelům širokou nabídku aktivizačních technik a sociálně-aktivizačních činností pod vedením aktivizačních pracovníků. Uživatelé k aktivizaci využívají dílny na patrech či prostory prosklených teras. Tyto jsou také využívány k posezení či návštěvám. Uživatelé domova se zvláštním režimem pak mohou z denní místnosti vyjít do krásné zahrady, kde mají k dispozici houpačku, zastřešenou pergolu a relaxační vodní fontánu.