Oznámení na základě novely zákona č. 250/2000 Sb.

OZNÁMENÍ PO MĚSTA HLUČÍNA - PLATÍ
Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, město Hlučín zveřejní návrhy střednědobých výhledů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací, návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací, schválené střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací a schválené rozpočty zřízených příspěvkových organizací na svých internetových stránkách a současně oznámí na úřední desce, kde jsou materiály zveřejněny v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby:
INTERNETOVÉ STRÁNKY MĚSTA HLUČÍNA:

https://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin/organizace-ve-meste/rozpocty-a-vyhledy-rozpoctu-po.html

 

SEKCE:
„MĚSTO HLUČÍN A DSO“
„Organizace ve městě“
„Rozpočty a výhledy rozpočtů PO“

V listinné podobě k nahlédnutí jsou materiály uloženy na odboru financí v kanceláři B 152.