Dotace

Dotace z Moravskoslezského kraje


Moravskoslezský kraj poskytl na základě Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje usnesením zastupitelstva č. 9/924 ze dne 15. 9. 2022 Domovu pod Vinnou horou, p.o. neinvestiční dotaci ve výši Kč 15.462.000,-- Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb.

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení