Dotace

Dotace z Moravskoslezského kraje


Moravskoslezský kraj poskytl na základě Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje usnesením zastupitelstva č. 13/1411 ze dne 7. 9. 2023 Domovu pod Vinnou horou, p.o. neinvestiční dotaci v maximální výši Kč 16.713.000,-- Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb.

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení