Dotace

Dotace z Moravskoslezského kraje


Moravskoslezský kraj poskytl na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje usnesením zastupitelstva č. 15/1652 ze dne 7. 3. 2024 Domovu pod Vinnou horou, p.o. neinvestiční dotaci v maximální výši Kč 14.833.000,-- Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb.

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení