Kdo jsme

Vážení občané,

vítám Vás na stránkách Domova pod Vinnou horou příspěvkové organizace města Hlučína. Domov byl otevřen v roce 2004, a to pod názvem Domov u Jezera, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. V roce 2014 domov změnil svého zřizovatele, kterým se stalo město Hlučín, a také název, jenž je dán místní lokalitou - Domov pod Vinnou horou. Máme tři pobytové služby: první je domov pro seniory s kapacitou 68 míst. Zde poskytujeme sociální služby seniorům ve věku od 65 let. Druhou službou je domov se zvláštním režimem s kapacitou 45 míst, tady poskytujeme služby seniorům od 60 let. Poslední službou je tzv. odlehčovací služba s kapacitou 1 místa, zde poskytujeme službu seniorům od 60 let.

Při poskytování péče vycházíme ze zákona o sociálních službách. Nabízíme ubytování, stravu, péči zdravotní, pečovatelskou, sociální a aktivizační. Přednostně jsou přijímáni zájemci z města Hlučína a mikroregionu Hlučínsko. Vpřípadě volné kapacity, přijímáme také žadatele z jiných měst Moravskoslezského kraje, zvláště pokud mají na město Hlučín vazbu – pocházejí odsud nebo zde mají své příbuzné. Tímto způsobem seniorům usnadníme společenský kontakt.

Naším cílem je poskytovat kvalitní službu odborně vzdělaným personálem, který také dokáže naslouchat, podat pomocnou ruku, porozumět či pochopit stesky dnešních seniorů. Individuálně přistupujeme k požadavkům a přáním, ale zároveň ctíme soukromí svých klientů a snažíme se vytvořit jim „Domov, kde pomoc a cit nejsou jen slova“.

Děkuji Vám za Vaši pozornost, pokud vám připadají naše informace nedostačující, přijďte nás navštívit.

S úctou
Mgr. Marcela Mikulová, MBA
ředitelka organizace