Organizační struktura


Statutárním zástupcem organizace je ředitel, který je jmenován zřizovatelem. Přímo pod ředitele spadají: manažer kvality, účetní, referent majetkové správy, personalista, vedoucí služeb a vedoucí stravovacího a technického provozu. 
Zástupcem ředitele v době jeho nepřítomnosti na pracovišti je manažer kvality. Dále se struktura člení na tři části. 

Domov pro seniory, který se dělí na úseky sociální péče a zdravotní péče. Ty zajišťují zdravotní a sociální péči o uživatele domova pro seniory. Personálně je zajištěn zdravotními sestrami, pracovníky v sociálních službách – přímé obslužné péče, zaměstnanci volnočasových aktivit a sociálním pracovníkem.

Domov se zvláštním režimem, kde sociální péči zajišťují pracovníci v sociálních službách – přímé obslužné péče, zaměstnanec volnočasových aktivit a sociální pracovník. Zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

Vedoucím zaměstnancem domova pro seniory a domova se zvláštním režimem je vedoucí služeb.

Stravovací a technický provoz zajišťuje zejména stravu pro uživatele, zaměstnance a cizí strávníky, kterými mohou být fyzické i právnické osoby, prádelenskou činnost, údržbu, jinou obslužnou péči o uživatele a chod domova jako celku. Nedílnou součástí je také zajištění každodenního chodu recepce. Vedoucím zaměstnancem je vedoucí stravovacího a technického provozu.