Stravovací a technický provoz

Vedoucí stravovacího a technického provozu metodicky vede kuchaře a pomocné kuchařky. V domově se denně připravují snídaně, dopolední svačiny, obědy, odpolední svačinky, večeře a popř. také večerní jídlo pro diabetiky. Celkem se denně vyprodukuje přes 450 jídel.

Vzhledem k držení živnostenského listu má domov možnost připravovat stravu pro cizí strávníky. V domově se cizí strávníci nestravují. Cena obědu pro cizí strávníky je od 1.4.2024 stanovena na 110,- Kč. Touto vedlejší hospodářskou činností domov získává další finanční prostředky, které jsou užity k zlepšení kvality hlavní hospodářské činnosti, péče o uživatele domova. Kuchyň disponuje kvalitním a moderním vybavením.

Dle vyjádření strávníků je kvalita jídel na velmi vysoké úrovni, za což vděčíme především umu našich zaměstnanců stravovacího provozu. Jídelní lístek sestavuje Stravovací komise v měsíčních intervalech ve složení: vedoucí stravovacího a technického provozu, vedoucí služeb, vedoucí zdravotní péče, koordinátoři sociální péče a všeobecná sestra.
 

Prádelna

Domov disponuje vlastní prádelnou, která svou kapacitou dostatečně naplní potřeby jeho uživatelů. V prádelně je uživatelům domova práno, žehleno a skládáno veškeré ošacení, pracovnice také provádějí našim uživatelům drobné opravy prádla. Prádelna nedisponuje pouze chemickým čištěním. Provoz prádelny je zajištěn zkušenými pradlenami. 

Údržba

Vedoucí stravovacího a technického provozu zajišťuje provozně-technické záležitosti a stránku realizační pak dva údržbáři - provozáři. V domově je k dispozici dílna, sklad, dvě garáže, kotelna, výtahová strojovna a místnost vzduchotechniky. Údržbáři vždy velmi ochotně vyjdou uživatelům vstříc při jejich přáních ve věcech drobných oprav a montáží. Vzhledem k elektro rozvodům podléhá údržbářům veškerá montáž a připevňování obrazů a ozdob na stěny pokojů. Pracovníci údržby taktéž pečují o naši krásnou zahradu. Vedoucí stravovacího a  technického provozu je odpovědná za veškerou komunikaci s dodavateli, řídí a kontroluje práci údržbářů. Ráda uživatelům pomůže při jakýchkoli technických a provozních problémech.