Úklid

Úklidové práce vykonává v domově dodavatelská firma v rámci smluvního vztahu.

Zaměstnanci úklidové firmy jsou povinni zajistit dodržování veškerých hygienických norem. Kontrolu nad jejich dodržováním provádí vedoucí stravování a technického provozu. Je prováděna dezinfekce veškerých ploch dle platných právních norem. Přestože se nejedná o zaměstnance domova, svou vstřícností nezaostávají a jsou ochotni vyjít uživatelům v jejich přáních maximálně vstříc.