Pomoc při uplatňování práv

Sociální pracovníci pomáhají uživatelům uplatňovat práva a oprávněné zájmy. Zároveň obstarávají osobní záležitosti (např. pomoc při vyplňování tiskopisů, přizpůsobení komunikace schopnostem uživatele, pomoc při jednání s úřady, apod.).