Kulturní a sportovní vyžití

Pro uživatele domova pořádáme kulturní představení, sportovní hry, zahradní slavnosti, výstavy. Navštěvují nás umělci z oblasti hudební i kulturní. Duchovní podporu zajišťuje v kapli domova místní pan farář prostřednictvím pravidelných pátečních bohoslužeb. Někteří z našich uživatelů se zapojují do kulturních vystoupení, které si připravují ve spolupráci s aktivizačními pracovníky.