Zprávy z našeho domova sledujte v záložce Aktuality

Menu

Výše úhrad

Platby za stravu, ubytování a péči v Domově pod Vinnou horou, příspěvkové organizaci města Hlučína se stanovují v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. Částka za měsíční platbu se stanovuje jako součet částky za bydlení a stravu krát měsíční koeficient 30,5. Péče je hrazena z příspěvku na péči, popř. individuálně dle platného Vnitřního předpisu o úhradách za ubytování, stravu a péči k 1. 1. 2020.

 

Druhy úhrady                                                           V Kč za 1 den V Kč za měsíc plné stravy a ubytování
 Strava normální, šetřící, diabetická 170,-  -
   
 Strava normální, šetřící, diabetická bez svačin a druhé večeře u diabetiků 150,- -
 Bydlení v jednolůžkovém pokoji s úplným vlastním sociálním zařízením (WC + sprchový kout) a s TV vstupem 210,- 11.590,-
 Bydlení v jednolůžkovém pokoji s neúplným vlastním sociálním zařízením a s TV vstupem 199,- 11.255,-
 Bydlení v jednolůžkovém pokoji bez sociální zařízením a s TV vstupem 193,- 11.072,-
 Bydlení v dvoulůžkovém pokoji s úplným vlastním sociálním zařízením a s TV vstupem 188,- 10.919,-
 Bydlení v dvoulůžkovém pokoji neúplným sociálním zařízením a s TV vstupem 182,- 10.736,-
 Bydlení v dvoulůžkovém pokoji bez vlastního sociálního zařízení  a s TV vstupem 177,- 10.584,-

 

Příspěvek na péči, který uživatel pobírá, se automaticky stává příjmem domova v souladu s § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.