Menu

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

V roce 2018 nebyly podány žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2018 nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o omezení k přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neboť žádné takové rozhodnutí nebylo vydáno.

V roce 2018 nebyly na organizaci uvaleny žádné sankce za nedodržování ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Hlučíně dne 2. ledna 2019

 

Mgr. Marcela Mikulová
ředitelka organizace