Zprávy z našeho domova sledujte v záložce Aktuality

Menu

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

V roce 2019 nebyly podány žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2019 nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o omezení k přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neboť žádné takové rozhodnutí nebylo vydáno.

V roce 2019 nebyly na organizaci uvaleny žádné sankce za nedodržování ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Hlučíně dne 2. ledna 2020

 

Mgr. Marcela Mikulová
ředitelka organizace