Menu

Organizační struktura


Statutárním zástupcem organizace je ředitel, který je jmenován zřizovatelem. Přímo pod ředitele spadají: manažer kvality, účetní, referent majetkové správy, personalista, vedoucí domova pro seniroy, vedoucí domova se zvláštním režimem a vedoucí stravovacího a technického provozu. 
Zástupcem ředitele v době jeho nepřítomnosti na pracovišti je manažer kvality. Dále se struktura člení na tři části. 
 
Domov pro seniory se dále dělí na úseky sociální péče a zdravotní péče, které zajišťují především zdravotní a sociální péči (forma aktivizace) o uživatele domova pro seniory. Součástí tohoto domova jsou všeobecné sestry a pracovníci v sociálních službách – přímé obslužné péče, zaměstnanci volnočasových aktivit a sociální pracovnice. Vedoucím zaměstnancem je vedoucí domova pro seniory. 
 
Domov se zvláštním režimem zahrnuje pracovníky v sociálních službách - přímé obslužné péče a zaměstnance volnočasových aktivit, sociální pracovnici. Vedoucím zaměstnancem je vedoucí domova se zvláštním režimem.
 
Stravovací a technický provoz zajišťuje zejména stravu pro uživatele, zaměstnance a cizí strávníky, kterými mohou být fyzické i právnické osoby, prádelenskou činnost, údržbu, jinou obslužnou péči o uživatele a chod domova jako celku. Nedílnou součástí je také zajištění každodenního chodu recepce. Vedoucím zaměstnancem je vedoucí stravovacího a technického provozu.