Menu

Externí strávníci

Od 1. 10. 2019 činí cena za obědy pro cizí strávníky Kč 77,-.

Oběd je vydáván do jídlonosičů.