Zprávy z našeho domova sledujte v záložce Aktuality

Menu

Externí strávníci

Od 1. 4. 2022 činí cena za obědy pro cizí strávníky Kč 89,-.

Oběd je vydáván do jídlonosičů.