Menu

Externí strávníci

Od 1. 8. 2017 činí cena za obědy pro cizí strávníky Kč 70,-.

Oběd je vydáván do jídlonosičů.