Zprávy z našeho domova sledujte v záložce Aktuality

Menu

Externí strávníci

Od 1. 1. 2020 činí cena za obědy pro cizí strávníky Kč 77,-.

Oběd je vydáván do jídlonosičů.