Menu

Dotace

Dotace z Moravskoslezského kraje


Moravskoslezský kraj poskytl na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje usnesením zastupitelstva č. 11/1361 ze dne 13. 3. 2019 Domovu pod Vinnou horou, p.o. neinvestiční dotaci ve výši Kč 12.726.000,--, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020.