Zprávy z našeho domova sledujte v záložce Aktuality

Menu

Dotace

Dotace z Moravskoslezského kraje


Moravskoslezský kraj poskytl na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a následným Dodatkem č. 1 k této smlouvě usnesením zastupitelstva č. 13/1636 ze dne 12. 9. 2019 Domovu pod Vinnou horou, p.o. neinvestiční dotaci ve výši Kč 13.221.000,--, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020. Z této částky je minimálně Kč 495.000,-- určeno na platy, mzdy a jejich navýšení.