Úkony péče

Veškeré úkony péče zabezpečují pracovníci v sociálních službách. Podporujeme uživatele především při úkonech v osobní hygieně, při oblékání, při podávání stravy, v pohybu a při dalších činnostech dle individuálních potřeb a schopností uživatele s ohledem na jejich zdravotní stav.