Menu

Dotace

Dotace z Moravskoslezského kraje


Moravskoslezský kraj poskytl na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


Moravskoslezský kraj poskytl na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01094/2017/SOC Domovu pod Vinnou horou, p.o.,  dotaci ve výši 10.279.000,-- Kč určenou na platy, mzdy a jejich navýšení. Tato dotace je poskytnuta v rámci vyhlášeného dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2017 financovanou z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.