Menu

Dotace

Dotace z Moravskoslezského kraje


Moravskoslezský kraj poskytl na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, usnesením zastupitelstva č. 7/790 ze dne 14. 3. 2018   Domovu pod Vinnou horou, p.o.,  neinvestiční dotaci ve výši 12.087.000,-- Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020.