Menu

Dotace z Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj poskytl na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj poskytl na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00772/2016/SOC Domovu pod Vinnou horou, p.o.,  neinvestiční dotaci na rok 2016 v maximální výši Kč 8.099.000,-- účelově učenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb. Tato dotace je poskytnuta v rámci vyhlášeného dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2016 financovanou z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Sdílejte na facebooku