Menu

Byli jsme úspěšní v dotačním řízení

Domov pod Vinnou horou, p. o. Města Hlučína získal dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

V měsíci říjnu 2015 jsme dovybavili náš Domov pro seniory 14 polohovacími lůžky, včetně antidekubitních matrací. Z celkové kapacity 90 lůžek jsme dosud měli 76 elektrických a zbývajících 14 mechanických lůžek. Nová lůžka jsou elektrická, polohovací s možností dálkového ovládání.   Také jsme získali závěsné zařízení – zvedák, abychom lépe mohli manipulovat s uživateli, kteří jsou trvale upoutání na lůžko. Domov v současné době disponuje pouze zvedáky, kdy jsou uživatelé při přesunu schopni spolupracovat s personálem. Věřím, že tyto kompenzační pomůcky zvýší komfort jak Vám, uživatelům, tak našemu ošetřovatelskému personálu. Děkujeme tímto našemu zřizovateli městu Hlučín, že nám umožnilo přihlásit se do tohoto projektu.

Mgr. Marcela Mikulová
ředitelka

Výše zmiňovaný projekt modernizace vybavení Domova pod Vinnou horou, p. o. je spolufinancován Evropskou unií.

ROP

Sdílejte na facebooku